Gloeilampen als verwarmingsarmatuur?

Vanaf 1 september 2012 mogen in de Europese Unie geen gloeilampen meer worden verkocht voor huishoudelijk gebruik. De maatregel is genomen naar aanleiding van de Europese richtlijn Ecodesign 2009/125/EG, die milieunormen voorschrijft voor gebruiksvoorwerpen. Gloeilampen van 100 watt mogen al vanaf september 2009 niet meer verkocht worden. Ook halogeenlampen moeten er op den duur aan geloven. Deze lampen mogen vanaf 2016 niet meer verkocht worden. De Europese Commissie denkt dat tegen die tijd de ledlamp dusdanig is doorontwikkeld, dat deze prima als alternatief gebruikt kan worden. Naast de led verlichting, zullen ook spaarlampen blijven bestaan. De Duitse ondernemer Siegfried Rotthouser heeft echter een manier gevonden om het Europese verbod op de verkoop van gloeilampen te omzeilen. Hij importeert ze als kleine verwarmingsapparatuur en verkoopt ze als zogenoemde warmtelampen.

De gezonde werkplek: aanpak van EMV in kantoorsituaties.

Op kantoorwerkplekken zijn vaak veel EMV - bronnen aanwezig, waarvan een aantal door mensen met elektro-overgevoeligheid worden aangewezen als oorzaak van gezondheidsklachten. Omdat bij deze mensen niet alleen het welbevinden, maar ook de productiviteit te lijden heeft omdat zij vaak ver onder hun capaciteit werken, is het zinvol om te proberen de blootstelling te beperken, ook wanneer al aan de wettelijke normen is voldaan.

Elektro-overgevoeligheid wordt door de Nederlandse wetgever (in tegenstelling tot bv.Zweden en Noorwegen) niet als handicap aangemerkt. Toch geeft de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte (WGBH/CZ) wel goede uitgangspunten om aanpassingen aan de werksituatie bespreekbaar te maken. De wet bevat namelijk een verplichting voor de werkgever tot het treffen van aanpassingen om mensen met een handicap of chronische ziekte in staat te stellen net als anderen deel te laten nemen aan de samenleving. De aanpassingen moeten nuttig zijn voor het gestelde doel en betaalbaar. Bovendien moet het een verzoek zijn dat in alle redelijkheid te stellen is aan de werkgever. (Bron: voorlichtingsdocument WGBH/CZ)

Een traject met overzichtelijke stappen zou uit de volgende punten kunnen bestaan:

1. Neem als werknemer die eenvoudige maatregelen die te nemen zijn zonder dat afstemming nodig is met de omgeving. Maak gebruik van de vrijheid die er is bij het kiezen van een plaats in de kantoorruimte en voor de apparatuur op het eigen bureau, want afstand is van zeer grote invloed op de veldsterkte. Ook het meenemen van een ander toetsen bord of muis en het verlagen van de verversingsfrequentie bij LCD-beeldschermen hoort meestal wel tot de mogelijkheden. 2. Pas als stap 1 onvoldoende resultaat geeft, probeer dan de bron waarvan vermoed wordt dat deze de meeste klachten geeft, actiever te vermijden. Daarvoor is meestal wel afstemming nodig, maar er hoeven daarvoor doorgaans geen kosten te worden gemaakt. Het gaat dan om het verhuizen van kamer, om collega's op de kamer te vragen iets uit te zetten, of om het laten verplaatsen, vervangen of uitschakelen van een DECT - basisstationof Wi-Fi access point. 3. Als verdere maatregelen nodig zijn, is het beter eerst een EMV -meetdeskundige of woonbioloog in te schakelen die kennis heeft van elektro - overgevoeligheid. Deze deskundige kan meestal met een quick-scan al aangeven waar nog verdere verbeter mogelijkheden zouden kunnen zijn.

Tips: gezonde werkplek 1. Vermijd TL-verlichting, zeker hoogfrequente TL verlichting. Lukt dat niet, houd dan tenminste 3 m afstand van een TL-lamp. Ook Led verlichting wordt door sommige lichtgevoelige mensen slecht verdragen. Probeer in dat geval 220 Volt halogeen verlichting zonder trafo s. 2. Gebruik afgeschermde werkplekverlichting en zorg dat alle snoeren in geaarde kabelgoten liggen of gebruik afgeschermde verlengsnoeren en stekkerdozen. 3. Schakel apparatuur als fotokopieerapparaat, computer, beeldscherm, enz. slechts dan in wanneer u ze gebruikt. Wanneer u ze niet gebruikt schakel dan het stopcontact uit. Als het apparaat zichzelf uitschakelt, blijft het meestal stand-by staan, hetgeen betekent dat het aangesloten blijft op het stroomnet en stroom blijft verbruiken en ook velden blijft houden. 4. Houd tenminste 3 m afstand ten opzichte van de computer van je collega. Als je er niet mee hoeft te werken, bewaar dan eenzelfde afstand ten opzichte van een foto kopieerapparaat, printer of fax. 5. Plaats beeldschermen bij voorkeur tegen een buitenmuur, zodat de straling die aan de achter- en zijkant vrijkomt niemand kan storen. 6. Plaats beeldschermen op voldoende afstand. Vergroot zo nodig de lettergrootte. Elektrogevoelige mensen zijn gebaat bij een minimale afstand van 80-100 cm tot het scherm. 7. Gebruik voor vloerbedekking, wandafwerking, plafondafwerking nooit materialen die elektrostatisch opladen. Natuurlijke materialen hebben in dit opzicht goede eigenschappen, waarbij een goede biologische afwerking van belang is. Maar let ook op de goede schoonmaakbaarheid. 8. Gebruik bij voorkeur houten kantoormeubilair en als stoel een balansvariabele, in plaats van een gasdrukdraaistoel. 9. Zorg voor een luchtvochtigheid van minstens 40%. Daardoor vermindert de kans op elektrostatische opladingen. 10. Zet printers en kopieerapparaten bij voorkeur in een afzonderlijke ruimte. Zorg bij laserprinters in ieder geval voor een professionele filterinstallatie om kankerverwekkende deeltjes fijnstof op te vangen.Elektrostress-gezondheid.nl is een initiatief van Lescrauwaet BV.

Deze website is gerealiseerd door Raymond Lescrauwaet m.m.v. prof. dr. ir. Michiel Haas.

Dit vanuit een duurzame samenwerking inzake o.a. EMV metingen binnen www.dewoonbioloog.nl


De inhoud van het boek refereert aan de Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM 2008-2015.

Het boek is te verkrijgen via: info@elektrostress-gezondheid.nl

ISBN 978-90-74510-99-8 / Alle rechten voorbehouden aan de uitgever.
.