Supersnel internet via het stopcontact?

Verschillende instellingen maken tegenwoordig reclame voor internet via het stopcontact,officieel heet het Power Line Communication. Bij toepassing van internet via het stopcontact wordt gesproken over "Ethernet over PowerLine". Het systeem ontvangt een bestaand Ethernet en / of Wi-Fi netwerk, zet het om naar een power Line Communicatie signaal dat over het elektriciteitsnet gaat en vervolgens aan de andere kant weer omgezet wordt ineen Ethernet of Wi-Fi signaal. Het systeem kan dus gecombineerd worden met Wi-Fi. Het lijkt ideaal, maar als je signalen via dit systeem over je elektriciteitsnet laat lopen wordt dat enorm vervuild. Het systeem werkt met frequenties tussen de 4,5 en 21 MHz en deze frequenties gaan niet alleen door de kabel maar stralen ook af, zelfs bij afgeschermde biokabel. In huizen waar standaard installatiedraad is toegepast zelfs nog sterker. Elektriciteitskabels zijn ontworpen voor 50/60 Hz. Internet over een aparte datakabel blijft daarom de beste oplossing. Het advies blijft: gebruik uitsluitend STP (afgeschermde (Shielded) UTP) kabels voor internet en telefonie en aard de mantel eenzijdig, dus enkel aan de router / modem zijde.

Veel babyfoons geven teveel straling af.

Door het Duitse consumentenblad K-Tipp werd in begin 2011 een onderzoek gedaan naar de straling van babyfoons. In praktisch en technisch opzicht voldeden al de acht geteste toestellen, maar wat straling betreft was het resultaat bedenkelijk. Vier toestellen kregen een ruime onvoldoende. De helft van de apparaten waren uitgerust met een verouderde DECT technologie (Philips, Topcom, Switel, Chicco) en zonden voortdurend uit met een gepulste hoogfrequente straling. Omdat onderzoeken volgens K-tipp een verband laten zien tussen deze straling en gezondheidsproblemen, van slaapstoornissen tot verhoging van het kankerrisico, werden deze toestellen door het blad afgekeurd.Het Duitse Bundesamt fur Gesundheit gaf al eerder de aanbeveling om geen babyfoon te gebruiken die voortdurend zendt. Dergelijke apparaten horen niet thuis in de babykamer of in de nabijheid van kinderen. Moderne DECTtechnologie is enigszins beter omdat het zendvermogen voortdurend aangepast wordt. De stralingsbelasting zou natuurlijk zo laag mogelijk moeten zijn, het liefst nul, hetgeen je alleen bereikt met een bekabelde uitvoering.

De fabrikanten van de draadloze babyfoons reageerden verdeeld. Chicco reageerde helemaal niet en Philips, Switel und Topcom wezen op de ECO-functie van hun apparaten die een vermindering van de straling zou bewerkstelligen. Volgens de fabrikant zouden de ouders het apparaat bovendien op minstens een meter afstand van de baby moeten plaatsen. Maar ook op een meter afstand gaven de apparaten nog steeds veel straling af. Weliswaar reduceert de Philips babyfoon de straling het meest, maar toch is die straling dan nog steeds 230 keer hoger dan bij het eveneens geteste exemplaar van Angelcare. De babyfoons vertoonden niet alleen hoogfrequente straling maar veroorzaakten ook andere elektromagnetische velden. De Zweedse TCO norm voor kantoor, opgesteld voor gebruik bij volwassenen, werd daarbij zelfs ten dele overschreden. Angelcare, Hartig & Helling, Vivanco en Comtel kregen op dit onderdeel een voldoende. Belangrijk is ook dat de babyfoon minstens acht uur met een accu of op batterijen kan werken, want aansluiting op het net kan weer tot laagfrequente stralingsbelasting leiden. Winnaar van de test en minst belastend voor de baby: de Angelcare AC 420 D.

De spaarlamp: spaart u naast geld ook uw gezondheid?

Engelse autoriteiten waarschuwen om bij het breken van een spaarlamp onmiddellijk de woonruimte te verlaten. Spaarlampen bevatten namelijk 3-5 milligram kwik dat vrij kan komen als de lamp breekt. Deze kwikconcentraties kunnen zelfs weken na het breken van de lamp nog onaanvaardbaar hoog blijven. Let u dus goed op als u spaarlampen monteer tof beter nog: demonteert.

Want dat spaarlampen door een (zwak) hoogfrequent elektromagnetisch veld een sterk negatieve invloed kunnen hebben op de gezondheid is bij elektrogevoelige mensen al lang bekend, maar daar wordt in de reclamecampagnes voor spaarlampen helemaal niet over gesproken. Wetenschappers van het Fraunhofer Wilhelm Klauditz Instituut vonden bij proefnemingen dat als een spaarlamp breekt er ongeveer 7 microgram kwik vrijkomt per kubieke meter lucht, 20 keer zoveel als de officiële limiet die 0.35 microgram per kubieke meter bedraagt.

In maart 2010 waarschuwden de Zwitserse gezondheidsautoriteiten voor spaarlampen. In een studie van het Bundesamts fur Gesundheit (BAG) en van het Bundesamts fur Energie (BfE) werd aanbevolen minstens 30 cm afstand te houden van spaarlampen. Daarmee bevestigden de Zwitsers dat spaarlampen elektrosmog veroorzaken. Dat was een blamage voor het land dat in Europa bij de invoering van spaarlampen het voortouw genomen had. In een reactie op de publicatie van deze studie riepen Zwitserse belangengroeperingen op om het verbod op gloeilampen op te heffen. Ook het onafhankelijke Franse onderzoeksbureau CRIIREM (Centre de Recherche etd'Information Independant sur les Rayonnements lectro Magnetiques non-ionisants) waarschuwt voor het gebruik van deze lampen als bureaulamp. De hoogfrequente straling is vergelijkbaar met die van lange- en middengolf radiozenders. De straling van spaarlampen ligt tussen 43 en 51 KHz en is gemoduleerd met 100 Hz pulsen. Op het tafelblad onder een spaarlamp is de veldsterkte ongeveer 1,5 tot 2,5 V/m. Leest u dus nooit ondereen spaarlamp maar hangt u deze lampen hooguit op plaatsen waar u niet komt (maardaar komt u dus maar zelden en heeft een spaarlamp nauwelijks zin!).Dokters rapporteren bij sommigen van hun patiënten ook huidproblemen bij het gebruik van spaarlampen. Dat komt omdat spaarlampen UV-B en sporen van UV-C afgeven en van UV straling (vooral UV-C). Is algemeen bekend dat het schadelijk is voor de huid en voor de ogen. Al in 1982 publiceerde The Lancet een studie met een verdubbeld risico op kwaadaardige melanomen bij het gebruik van TL buizen. Bij spaarlampen van minder goede kwaliteit treedt een hinderlijk flikkerend licht op dat al gauw kan leiden tot hoofdpijn en migraine en zelfs voor veel grotere problemen kan zorgen bij epileptici.

Soms treedt er nog een neveneffect op bij spaarlampen. Er zijn aanwijzingen dat de lampen ook bijdragen aan de vuile stroom op ons lichtnet en dus op alle elektriciteitsdraden in ons huis. (Zie ook pag. 30). Verdere nog uitgebreidere en actuele informatie over de gezondheidsaspecten van spaarlampen is te vinden op http://lowenergylampsinfo.wordpress.com Daar komt bij dat de energiebesparing door spaarlampen bovendien enorm tegenvalt omdat we de warmte die niet door de spaarlampen geleverd wordt in de winter moeten bijstoken. Kortom, de spaarlamp levert nauwelijks energiebesparing maar, naast extra milieuvervuiling, wel meer stralingsslachtoffers en is daarmee een ramp voor elektromagnetisch gevoelige mensen. Zie ook het hoofdstuk gezond kunstlicht (blz. 217)

Een patentaanvraag met grote gevolgen in de toekomst.

In de patentaanvraag DE 103 45 529 B3 van het Duitse Patentbureau werd aan de firma Siemens op 14 april 2005 een patent verleend ter vermindering van de straling in een telefoonsysteem met een DECT-basisstation. De aanvraag voor het patent werd al op 30 september 2003 ingediend. In de patentaanvraag WO/2004/075583 over vermindering van elektrosmog bij Wilan (Reductionof Electrosmog in wireless local networks) beschrijft de Zwitserse firma Swisscom zelfs uitvoerig de schadelijke werking van de straling bij dergelijke apparaten. In de toelichting op de patentaanvraag wordt namelijk een Israëlische studie geciteerd (Mashevich e.a): When, for example, human blood cells are irradiated with electromagneticfields, clear damage to hereditary material has been demonstrated and there have been indications of an increased cancer risk waarna geconcludeerd wordt These findings indicate that the genotoxic effect of electromagnetic radiation is elicited via a non - thermal pathway. Moreover aneuploidy is to be considered as a known phenomenon in the increase of cancer risk.

Met de patentaanvraag schiet Swisscom zichzelf in de voet: de industrie is klaarblijkelijk zeer goed op de hoogte van de schadelijke werking op het menselijk lichaam van elektromagnetische velden zoals die voorkomen bij DECT telefoons en Wilan. Deze blunder kan over een aantal jaren grote juridische gevolgen hebben voor de telecomindustrie.

Onderzoek van Hallberg en Johansson.

In juni 2010 publiceerden de Zweedse onderzoekers Hallberg en Johansson in het tijdschrift Pathofysiology de gedurfde these dat het slapen op de rechterzijde borstkanker zou kunnen bevorderen in de linkerzijde door het slapen op matrassen met metalen veren. Uit eerder onderzoek blijkt dat de meeste mensen slapen op hun rechterzijde en merkwaardiger wijs komt borstkanker inderdaad statistisch het meest voor aan de linkerzijde. Ook melanoma komen meer voor bij lichaamsdelen die het verst van het matras verwijderd zijn en daardoor blootstaan aan zowel directe straling als straling die gereflecteerd wordt door het matras ook al zijn die lichaamsdelen, zoals de heup, minder blootgesteld aan de zon dan bijvoorbeeld het gezicht.

Tips: Elektrische wisselvelden (zie ook hoofdstuk 4.1).

1. Verwijder, voor zover mogelijk, alle elektrische apparaten uit de slaapkamer. Trek tenminste de stekker eruit, want alleen uitschakelen is onvoldoende. 2. Laat weg uit de slaapkamer: tv, computer, cd/dvd speler, TL-lamp, spaarlamp, elektrische deken, dimmer, elektrisch verstelbaar bed, waterbed, enz. 3. Let er op dat alle snoeren geaard zijn en alle apparaten ook, alles wat niet geaard is veroorzaakt grote elektrische wisselvelden. 4. Aard alle metalen delen van het gebouw van meubelen tot bedden en stalen balken, stalen deurkozijnen en wapeningsstaal in het beton. 5. Gebruik bij voorkeur biokabel, dat zijn afgeschermde elektriciteitsdraden. 6. Schakel s nachts de stroomgroep van de slaapkamers uit of bouw een dubbelpolige netvrijschakelaar in. 7. Velden uit buurhuizen zijn niet te vermijden, maar wel af te schermen door speciale verf of folies, uiteraard geaard, tegen de betreffende wand aan te brengen, of geaard kippengaas in het stucwerk van de betreffende wand op te nemen. Voor hoogfrequente velden moet u met fijner afschermgaas werken. 8. Creëer stroomvrije gebieden in huis of tenminste in de slaapkamer. Of schakel ruimtes vanuit een bepaalde plaats geheel uit.

Tips: Magnetische wisselvelden (zie ook hoofdstuk 4.2).

1. Verwijder alle stroom gebruikende apparaten uit de slaapkamer, let ook op verborgen gebruikers als halogeenlamp, batterijlader, spelletjescomputer, rekenmachine,antwoordapparaat, enz. 2. Wees voorzichtig met een babyfoon nabij uw baby. Houd voldoende afstand met de babyfoon van de baby.3. Houd afstand van: leidingen in muren, groepenkast, koelaggregaat, elektrische boiler,tv, ook indien ze in een andere kamer tegen de muur staan. 4. Zorg voor een goede huisinstallatie met een goede aarding, dit geldt ook voor de sanitaire leidingen. 5. Zie af van het gebruik van: TL-lamp, spaarlamp, dimmer, halogeenlamp, enz. 6. Trek bij alle uitgeschakelde apparaten met transformator de stekker uit het stopcontact of gebruik dubbelpolige schakelaars. 7. Houd voldoende afstand van hoogspanningsleidingen, trafostations en trein- en tramleidingen, zie ook hoofdstuk 12.

Tips: Elektromagnetische golven (zie ook hoofdstuk 5).

1. Houd afstand van zenders, antennemasten en hoogspanningsleidingen, zie ook hoofdstuk 7.2. Gebruik geen: TL-lamp, spaarlamp, magnetron (of verlaat tenminste de keuken terwijl de magnetron aanstaat). Controleer de magnetron op lekstraling. 3. Zie af van het gebruik van: DECT-telefoon, wireless LAN, walkietalkie en snoerloze babyfoon. 4. Beperk het gebruik van het mobieltje tot het minimum en leg hem niet s nachts naast het bed. Opladen doet u in een andere kamer.5. Bouw in een belaste omgeving massief in beton, kalkzandsteen of baksteen. Of scherm de gebouwen af, zie ook hoofdstuk 13.

Tips: Elektrostatische velden (zie ook hoofdstuk 6.1).

1. Vermijd alle kunststoffen en synthetische materialen, zoals: kunststof tapijt en behang, vitrages van synthetisch materiaal, kunststof beplakte kasten en meubelen,met synthetische stoffen beklede banken, stoelen, synthetische dekbedovertrekken, enz. 2. Verwijder alle kunststoffen en synthetische materialen uit de slaapkamer. Lukt dat niet, dan hier enkele tips: aard alle geleidende materialen, zorg voor een luchtvochtigheid van ca. 50%, zet kunststof oppervlakken in de (bijen) was, of overtrek het met natuurstoffen als kurk enz., dek synthetische vezels af met natuurvezels. 3. Verwijder alle beeldschermen uit slaapruimtes, ze bouwen sterke velden op en houden dat uren en dagen vast. 4. Knuffeldieren zijn vaak van sterk oplaadbare synthetische stoffen gemaakt. Laat uw kind daar niet mee naar bed gaan. Knuffelbeesten voor in bed dienen bij voorkeur gemaakt te zijn van natuurlijke materialen. Voorzie bestaande synthetische knuffels van kleren van katoen of andere natuurstoffen. 5. Een hoog ionengehalte van de binnenlucht heeft een positief effect op het ruimteklimaat (kwaliteit van de lucht). Dit kan bereikt worden door het branden van kaarsen of het laten klateren van water. Gebruik bij voorkeur kaarsen van zuivere bijenwas; synthetische kaarsen kunnen problemen veroorzaken aan uw luchtwegen en astma bevorderen!

Tips: Statische magneetvelden (zie ook hoofdstuk 6.2).

1. Zorg dat er in het bed geen metaal voorkomt, geen spiraalbodem, geen latten rooster in metaal gevat, geen binnenveringsmatras, geen metalen koffers onder het bed, enz. 2. Zorg voor minstens een meter afstand van radiatoren, luidsprekers (ook de wekkerradio), apparaten, stalen deurkozijnen, stalen meubelen, plaatstalen badkuip. 3. Slaap niet direct boven garages, stalen balken, olietanks. 4. Houd 40-60 cm afstand van gewapend betonvloeren. 5. Draag geen magnetische voorwerpen direct op het lichaam, zoals schroevendraaier, metalen ballpoint, semafoon. 6. Denk eraan dat magneetvelden ook door wanden heen gaan.Elektrostress-gezondheid.nl is een initiatief van Lescrauwaet BV.

Deze website is gerealiseerd door Raymond Lescrauwaet m.m.v. prof. dr. ir. Michiel Haas.

Dit vanuit een duurzame samenwerking inzake o.a. EMV metingen binnen www.dewoonbioloog.nl


De inhoud van het boek refereert aan de Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM 2008-2015.

Het boek is te verkrijgen via: info@elektrostress-gezondheid.nl

ISBN 978-90-74510-99-8 / Alle rechten voorbehouden aan de uitgever.
.