Meetwaarden laagfrequente elektrische wisselvelden.

Onderwerp / situatie afstand veldsterkte eenheid SBM 2008 10 cm 1 V/m TCO-norm computers USA EPA aanbeveling (1996) 10cm 30cm 10 10 V/mV / muur met slechte stijgleiding met traditionele bekabeling met bio-bekabeling 30cm 30 cm 1 cm> 200< 200V /mV / mV /m bekabeling, vochtige stenen muur droge stenen muur droge hout / gips muur afgeschermde hout / gips muur 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm< 5> 30> 1500V/mV/mV/mV/m metalen bedlampje, niet geaard geaard 30 cm 30 cm 50-150< 2V/mV/m hout/kunststof bedlampje, niet geaard geaard 30 cm 30 cm 100-200< 50V/mV/m verlengsnoer, niet geaard geaard afgeschermd 30 cm 30 cm1 cm 50-1505-250V/mV/mV/m kleurentelevisie, stand-by werkend 30 cm 30 cm 1 m2 m5 m10 m< 30> 1000< 280<120< 30< 10V/mV/mV/mV/mV/mV/m computer beeldschermen naar TCO oudere zonder TCO-norm oudere, stekker verkeerd om 10 cm 30 cm 30 cm 30 cm 10-20< 10100-200> 350V/mV/mV/mV/m notebook, geaard, netaansluiting niet geaard, netaansluiting op batterij werkend TFT-scherm (800 Hz)30 cm 30 cm 30 cm 30 cm< 10> 400> 20> 50V/mV/mV/mV/mTabel 1 van 4: Gemeten waarden van het elektrische veld in huis. Bron: Wolfgang Maes.

Door deze zeer hoge voltages wordt het lichaam aan extreme stress blootgesteld. De weerstand neemt af, het lichaam wordt vatbaar voor allerlei griepjes en verkoudheden, maar er kunnen ook ziektebeelden optreden, die a-specifiek zijn. Dat wil zeggen de een reageert met hoofdpijn, een ander krijgt last van een voetbalknie, enz. Interessant is het om vast te stellen dat laagfrequente elektrische wisselvelden een duidelijke biologische werking hebben, doordat ze dicht bij onze lichaamseigen frequenties liggen. We moeten dus niet alleen rekening houden met de veldsterkte, maar ook met de frequentie. Zo kan een sterk elektrisch veld van een biologisch beter te verdragen frequentie minder storend zijn dan een zwak veld van een biologisch slecht te verdragen frequentie. Het komt dus niet alleen op de kwantiteit van het veld aan, maar ook op de kwaliteit van de frequenties. Elektrische wisselvelden zijn relatief eenvoudig af te schermen.

Meetwaarden laagfrequente elektrische wisselvelden.

Onderwerp / situatie afstand veldsterkte eenheid radio en elektrische wekker, netaansluiting batterijwekker 10 cm20 cm30 cm50 cm1 m2 m1 cm210-600120-26080-15035-655-10< 1< 1V/mV/mV/mV/mV/mV/mV/m nachtlampje in stopcontact 10 cm20 cm30 cm50 cm25-18010-603-250,5-5V/mV/mV/mV/m babyfoon, net aansluiting op batterij werkend 10 cm30 cm50 cm1 m2 m5 m1 cm80-70025-18015-905-252-5< 1< 1V/mV/mV/mV/mV/mV/mV/m elektrische deken, ingeschakeld er direct op liggend, uitgeschakeld uitgeschakeld, stekker verkeerd 1 cm30 cm0 cm1 cm1 cm1000-3500250-600> 500080-3003500V/mV/mV/mV/mV/m elektrische vloerverwarming 1 cm 10-1000 V/m elektrisch verstelbaar bed stekker verkeerd om invalide bedden na aarding metalen delen 1-10 cm1-10 cm1-10 cm1 cm10-400> 1500200-2000< 5V/mV/mV/mV/m Tabel 2 van 4: Gemeten elektrische wisselvelden rond het bed. Bron: Wolfgang Maes. Zij kunnen door goed geaard aluminiumfolie of zelfs kippengaas dat goed met elkaar verbonden en geaard is, worden afgeschermd.

Er bestaan inmiddels ook verven die kunnen afschermen. Door middel van een universeelmeter met een hoogohmige ingangsweerstand zijn elektrische wisselvelden eenvoudig meetbaar. Gemeten wordt tegen aarde, dat wil zeggen het meetapparaat wordt geaard. De meeteenheid wordt uitgedrukt in Volt per meter (V/m). Biologische werking van elektrische wisselvelden De Rheinisch-Westfelischen Elektricititswerke (RWE) in Essen schrijft in een interne notitie uit 1984: Een zenuwcel neemt een elektrische prikkeling bij spanningen groter dan 15-20 millivolt waar. Een celmembraan verandert zijn eigenschappen bij een prikkel van meer dan 15-20 millivolt, het komt dan kortstondig tot een omkering van de lading. Een stukje verderop in dezelfde notitie: Bij wisselspanningen hangt de gevoeligheid van de frequentie af. De grootste gevoeligheid van ons zenuwstelsel ligt ongeveer bij 50Hz. Wat er bij mensen precies gebeurt, is nog niet geheel duidelijk, maar wel duidelijk is dat deze spanningen, variërend van vele honderden millevolt tot zelfs 100-200 Volt, een invloed op de mens moeten hebben en bepaald geen kleine. Een pacemaker bereikt al met een millivolt een iologische werking, namelijk een contractie van de hartspier.

Meetwaarden laagfrequente elektrische wisselvelden.

Onderwerp / situatie afstand veldsterkte eenheid hoogspanningsleiding 220/380 kV 10 m100 m500 m1000 m20.000100010010-50V/mV/mV/mV/m hoogspanningsleiding 110/380 kV 10 m100 m500 m500040050V/mV/mV/m huisaansluiting in de straat 1 m 0 V/m transformatorhuisje in de straat 1 m 0 V/m gloeilamp 25-100 W 30 cm < 5 V/m spaarlamp 50 Hz spaarlamp 20-5- kHz30 cm1 m30 cm1 m10-502-52,5-200,5-2V/mV/mV/mV/mTL-lamp normaal 50Hz Bio 60 kHz met geaarde metalen ommanteling cm1 m2 m5 m30 cm> 100> 50> 20> 5< 5V/mV/mV/mV/mV/m zonnebank 1 cm 50-3500 V/m Tabel 3 van 4: Gemeten elektrische wisselvelden rond het huis. Bron: Wolfgang Maes. Iedere gedachte, ieder gevoel, iedere beweging wordt veroorzaakt door een hele kleine bio elektrische stroom. Of iemand dood is wordt vastgesteld door het meten van de hersenstromen.Een EEG meet de elektrische stromen in de hersenen, een ECG die van het hart. Zonder elektrische spanning is er geen leven. Ieder van onze vele miljarden cellen verwerken meer dan 100.000 biofysikalische functies per seconde. De zenuwcellen van onze hersenen maken per seconde een biljard elektrische verbindingen. Ons zenuwstelsel bestaat uit zenuwbanen die allemaal achter elkaar gelegd meer dan 1.000 kilometer bedragen. Is het verwonderlijk dat elektrische wisselvelden van vergelijkbare frequenties af en toe tot een verkeerd stroompje leidt? Met soms geringe, maar soms ook ernstige gevolgen. De woonbiologen Wolfgang Maes (1992) en dr. Gisbert Gralla (1997) komen onafhankelijk van elkaar, na evaluatie van respectievelijk 500 en 343 slaapplaats onderzoeken tot de conclusie dat meer dan 80% van de laagfrequente elektrostress belasting veroorzaakt wordt door de elektrische velden en dat minder dan 20% van magnetische oorsprong is. Ondanks dat zijn de meeste wetenschappelijke onderzoeken gericht op de effecten van magnetische wisselvelden.

De Nederlandse woonbioloog Charles Claessens is ook van mening dat de magnetische velden, statische of wisselvelden, die we in respectievelijk hoofdstuk 4.2 en 6.2 behandelen, een vrij grote invloed hebben. Er is betrekkelijk weinig materiaal over elektrische wisselvelden. Hieronder enkele resultaten van wetenschappelijke onderzoeken. Meetwaarden laagfrequente elektrische wisselvelden (4) onderwerp/situatie afstand lichaamsspanning eenheid SBM 2008 30 cm 10 mV muur met slechte stijgleiding met traditionele bekabeling met biobekabeling 30 cm 30 cm1 cm> 3000< 5000mV mV mV bekabeling, vochtige stenen muur droge stenen muur droge hout / gips muur afgeschermde hout /gips muur 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm< 150> 500> 30000mV mV mV mV metalen bedlampje, niet geaard geaard afgeschermd 30 cm30 cm1 cm1000-2500< 500mV mV mV verlengsnoer, niet geaard geaard afgeschermd 30 cm 30 cm1 cm1000-2500100-3000mV mV mV computer beeldscherm TCO norm 30 cm < 250 mV notebook, netaansluiting, geaard niet geaard 30 cm 30 cm< 500> 10.000mV mV elektrisch verstelbaar bed stekker verkeerd om invalide bedden 200-8000> 30.0003000-50.000mV mV mV elektrische deken, stand 1 stand 2 uitgeschakeld, maar stekker in contact > 35.000> 100.000> 3000mV mV mV elektrische vloerverwarming tot 120.000 mV zonnebank tot 75.000 mV onder hoogspanningsleiding, leren zolen rubberen zolen 2.000100.000mV mV in afgeschermde ruimtes 0 mV ruimtes met netvrijschakelaar 0 mV werkplek (veel aangetroffen waarde) 500-2000 mV slaapplek ( veel aangetroffen waarde) 100-1000 mV

Tabel 4 van 4: Gemeten elektrische wisselvelden als lichaamsspanning op het lichaam.

Bron: Wolfgang Maes.Dr. Anthony Miller van de universiteit van Toronto heeft in opdracht van enkele Franse en Canadese elektriciteitsmaatschappijen onderzoek gedaan naar meer dan tienduizend werknemers. De niet verwachte samenhang tussen elektrische wisselvelden en leukemie, huid - en lymfeklierkanker werd in 1996 vastgesteld. Het leukemie risico steeg onder invloed van sterke elektrische velden met 345%, bij sterke elektrische en zwakke magnetische velden met 379% en bij sterke elektrische en sterke magnetische velden met 453%. De Britse wetenschapper dr. Roger Coghill bracht in 1996 een studie naar buiten over de samenhang tussen laagfrequente elektrische wisselvelden en leukemie bij kinderen. Hij vond dat als kinderen meer dan 12 uur per dag werden blootgesteld aan een veldsterkte van slechts 10 installaties kwamen de velden het huis in, via inductie in de muren; 4500 mV kwamen in het lichaam van de arme knaap aan. De oplossing was eenvoudig, plaatsen van een netvrijschakelaar in de juiste stroomgroep en het effect was 0 mv! Vanaf de eerste nacht bleef het bed droog. Sindsdien zijn er geen ongelukjes meer gebeurd, de jongen is inmiddels 19 jaar. Heel stilletjes zijn in het tweede voorjaar ook geen verschijnselen van pollen - en grassenallergie meer opgetreden en ook niet meer teruggekomen. Het aanbrengen van een netvrijschakelaar kan in veel gevallen een positief effect hebben op de gezondheid, omdat het mogelijk wordt om veldvrij te slapen. De netvrijschakelaar. Het aanbrengen van een netvrijschakelaar kan in veel gevallen een positief effect hebben op de gezondheid, omdat het mogelijk wordt om veldvrij te slapen. Let op: de schakelaar moet beslist dubbelpolig uitgevoerd zijn zodat zowel de plus- als de min leiding worden onderbroken.

Een van de vele succesverhalen van de netvrijschakelaar. Een Nederlandse veertigjarige vrouw sliep altijd onrustig en had veel last van nachtelijke transpiratie. Haar vijftigjarige echtgenoot leed al jaren onder restless legs (trappelvoeten) voor het inslapen. De elektrische installatie in het 17e eeuwse grachtenpand was slecht uitgevoerd, aarde ontbrak. Omdat een nieuwe elektrische installatie in het oude pand voor veel breek- en sloopwerk zou zorgen werd op aanraden van een woonbioloog voor overdag netvrijschakelaars ingebouwd, s nachts werd de hoofdschakelaar omgezet (de koelkast bleef ongeopend zeer lang koel). Binnen enkele weken waren alle symptomen bij het echtpaar verdwenen en deze kwamen in de daaropvolgende jaren niet meer terug. Opvallend bijverschijnsel was dat beide echtgenoten rapporteerden dat zij veel intensiever droomden dan voorheen. 3. Een succesvol grafisch ontwerper uit Californië woonde sinds zes jaar in zijn nieuwe houten huis. Sindsdien kon hij niet meer doorslapen, was gespannen en geprikkeld. Zonder uitzondering werd hij s ochtends een uur voor de wekker afliep wakker, was.Elektrostress-gezondheid.nl is een initiatief van Lescrauwaet BV.

Deze website is gerealiseerd door Raymond Lescrauwaet m.m.v. prof. dr. ir. Michiel Haas.

Dit vanuit een duurzame samenwerking inzake o.a. EMV metingen binnen www.dewoonbioloog.nl


De inhoud van het boek refereert aan de Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM 2008-2015.

Het boek is te verkrijgen via: info@elektrostress-gezondheid.nl

ISBN 978-90-74510-99-8 / Alle rechten voorbehouden aan de uitgever.
.