Een gezonde bruine huidskleur?De Telegraaf kopte op 29 juli 2009: Zonnebank net zo gevaarlijk als mosterdgas !Uit studies zou blijken dat mensen die voor hun dertigste regelmatig op een zonnebankliggen, een 75% grotere kans op huidkanker hebben. Het IARC (Intenational Agency forReasearch on Cancer) gevestigd te Lyon en verbonden aan de Wereldgezondheidsorganisatieplaatste al in 1992 zonnebanken in de categorie 'waarschijnlijk kankerverwekkend'en bevestigde die stelling in juni 2009 in het door de Telegraaf aangehaalde artikel. Expertshebben de zonnebank door de daarbij plaatsvindende overmatige blootstelling aan ultraviolettestraling verplaatst naar de hoogste risicocategorie op het krijgen van kanker. Volgensgeciteerde Amerikaanse media zou de zonnebank daarmee in dezelfde categorie terechtkomen als arsenicum en mosterdgas. Het IARC zelf vergelijkt zonnebanken met schoorsteenvegenals het gaat om het risico van het krijgen van kanker.Natuurlijk is ook hier weer de eerste reactie van de zonnebankindustrie ontkennend enclaimt zij zelfs voordelen door een vermeerde opname van vitamine D bij zonnebankgebruikers.Dat laatste argument wordt in het toonaangevende Engelse tijdschrift The Lancet(februari 2011) door Philippe Autier, die het onderzoek bij IARC leidde, met wetenschappelijkeargumenten van tafel geveegd.Het Duitse parlement besloot al in juni 2009 tot een zonnebankverbod voor jongeren onderde achttien jaar om te vermijden dat vooral jonge mensen blootstaan aan teveel UV-straling.Bij overtreding van het verbod volgt een boete voor de zonnebankondernemer. Menhoopt in Duitsland op deze manier het schrikbarend hoge aantal van 140.000 gevallen vanhuidkanker terug te dringen.Ook de Nederlandse dermatologe Gertruud Krekels wordt in het artikel van de Telegraafnaar haar mening gevraagd. Zij is woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologieen zij pleit voor vergelijkbare maatregelen in Nederland. De gevaren van huidkankerworden naar haar mening ernstig onderschat. In de VS sterven er meer vrouwentussen de 30 en 40 jaar aan huidkanker dan aan borstkanker. In Nederland sterven netzoveel mensen aan huidkanker als in het verkeer. Een op de zes Nederlanders krijgt huidkanker en de verwachting is dat dit aantal de komendejaren nog sterk zal stijgen. Meetwaarden afschermingmateriaal / productafschermingeenheidaluminiumfolie, aluminiumbehang, aluminium gevelbekleding > 99,999 %zink-, staal-, koperdak > 99,999 %autostaal > 99,999 %metaalhoudende dakfolies en isolaties (Tonzon) > 99,999 %fijnmazig kopervlies, fijnzilverweefsel en -netten, cuproprotect speciaal(afschermfolies) > 99,999 %kalkzandsteen KS-Protect, 240 mm dik (magnetithoudende speciaalsteen,niet in NL) > 99,999 %vliegengaas uit metaal, 1-1,5 mm maaswijdte 99,99 %Swiss-Shield Evolution gordijnstof (trevira) 99,99 %Naturell gordijnstof (katoen) 99,99 %glasfolies als warmte- en zonwering, spiegels99,9 -99,99 %grasdak, 160 mm dik, opbouw volgens Minke97 -99,99 %koperbehang Chagall 99,9 %zonwerende folie RDF 75 99,9 %gordijnstof Topas (polyester), Opal (katoen) 99 - 99,5 %aluminium rolladen 99,5 %afschermende raamfolie, achteraf aangebracht 99 % wapeningsweefsel, afschermweefsel, maaswijdte 5 mm, voor onderbuitenstukwerk 99 %lichtbeton 300 mm, leemsteen 240 mm 90 - 99 %grenenhout 370 mm 90 - 99 %kippengaas, maaswijdte tot 20 mm 95 - 98 %afschermgipsstukwerk, of -gipsplaat 90 - 95 %lichtbeton 115 mm, staalbeton 160 mm 70 - 90 %gasbeton 175 mm, draadglas 70 - 90 %kalkzandsteen 240 mm, hollebaksteen 240 mm 60 - 80 %grenenhout 170 mm, eikenhout 160 mm 60 - 80 %leemstukwerk 10 mm, kurk 180 mm < 20 %zachtboard 180 mm < 20 %houtskeletbouw muur 230 mm < 10 %keramische dakpan, leien dak < 10 %spaanplaat 16 mm, gipskartonplaat 12,5 mm 0 %mineraalwolisolatie 200 mm 0 %styropor isolatie 160 mm 0 %cellulose isolatie 180 mm 0 %normaal vensterglas, ook dubbel of driedubbel, zonder folie 0 % Bestaan er stickers op mobieltjes die wel helpen?In februari 2011 besloot de Amerikaanse staat Oregon (na soortgelijke voorstellen in SanFrancisco en de Staat Maine, en oproepen daartoe in Australie) tot de verplichte invoeringvan waarschuwings-labels op mobieltjes. De wet daartoe werd geintroduceerd doorSenator Chip Shields en op het label moet de fabrikant van het mobieltje waarschuwenvoor niet-thermische (biologische) effecten voordat het apparaat in Oregon verkocht magworden.Het wetsvoorstel werd ondersteund door zowel de Democraten als de Republikeinen enmoet een antwoord zijn op de toenemende bewustwording onder de bevolking van devele onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken die een verband tonen tussen hetgebruik van de mobiele telefoon en bepaalde vormen van hersenkanker.Senator Shields betoogde dat de staat Oregon verplicht is om alles te doen wat in haarvermogen ligt om de bevolking te beschermen tegen de mogelijke gezondheidsgevarenvan het gebruik van mobieltjes. Door stickers dus!

Elektrostress-gezondheid.nl is een initiatief van Lescrauwaet (LLE) BV en NIBE Publishing BV

De inhoud van het boek refereert aan de Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM 2008-2015

Deze website toont delen uit het boek welke voor euro 24,95 (ex. porto) is te bestellen

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: info@elektrostress-gezondheid.nl

ISBN 978-90-74510-99-8 / Alle rechten voorbehouden aan de uitgever
.