Literatuurverwijzingen, Websites en Adressen.

Literatuur Nederlandstalig [Ber10] Vanden Berghe, Patrick; Stralingsgevaar! Vervuiling in een GSM-maatschappij, ISBN: 9789064455650 2010 paperback (12,5 x 20 cm) - 175p. [Bue90] Bueno, Mariano; Stoorvelden in onze woning, Uitgeverij Ankh Hermes Deventer, ISBN 90-202-5223-2, 199 pagina's [GRa92] Gezondheids Raad; Extreem laagfrequente elektromagnetische velden en gezondheid,1992, 94 pagina's [GRa00] Gezondheids Raad; Blootstelling aan elektromagnetische velden (0Hz 10MHz),2000, 75 pagina's [GRa03] Gezondheids Raad; Gezondheidseffecten van blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden: Aanbevelingen voor onderzoek, 2003, 52 pagina's [Huf08] van Huffelen, Karel en Caroline; Onzichtbare risico's in het Draadloze Tijdperk; 2008,ISBN-10: 9080753335, 360 pagina's [McT04] McTaggart, Lynne; Het veld, zoektocht naar de geheime kracht van het universum, Uitgeverij Ankh-Hermes Deventer, 2004, ISBN 90-202-8339-1, 300 pagina s [Lin93] Lindeman, E.; Ziekmakende Woningen; Aviterra Hilversum, ISBN 90-9006761-2,126 pagina's [Lut10] Luttikhof, Ria; Help! De kerktoren geeft straling, Akasha, 2009, ISBN-13:9789460150159, 144 pagina's. [Ros90] Rose, Wulf-Dietrich; Elektro-Stress, Uitgeverij Ankh Hermes Deventer, ISBN 90-202-5221-6, 1990, 196 pagina's [Sti93] Stiekema, Han M.; Stroomsystemen en Optimale Vitaliteit, Speeltuin der Ernst, Bloemendaal, ISBN 90-70525-17-8, 112 pagina's [Sag07] Sage e.a., Het Bio-initiative Report, Bio-Initiative Group. http://www.bioinitiative.org. [San00] Sangen, Yvonne en Karin Tazelaar; Gewoon gezond gebouw (d), Uitgeverij Ankh Hermes Deventer, ISBN 90-202-0132-8, 96 pagina's [San04] Sangen, Yvonne en Karin Tazelaar; Elektromagnetische straling, Uitgeverij Ankh Hermes Deventer, ISBN 90-202-0170-0, 94 pagina's [Teu02] Teule, Gerrit; GSM-straling, Sigma & De Ster, ISBN-13: 9789065561602 [Teu06] Teule, Gerrit; Elektrosmog de verborgen vervuiler, Schors, ISBN-13:9789063786724.[Vis10] Visser, Peter Gabriel; De schaduwzijde van draadloze communicatie, Uitgeverij Ankh Hermes Deventer, ISBN 978-90202-0403-2, 194 pagin's. [VRO04] Ministerie VROM; Nuchter omgaan met risico s, 2004, 38 pagina's Duitstalig [Bac80] Bachler, Kothe; Erfahrungen einer Rutengengerin, Veritas Verlag Wien, ISBN3-85329-192-9, 1980, 236 pagina's [Bec91] Becker, Robert 0.; Der Funke des Lebens, Schertz Verlag Bern, Munchen, Wien, ISBN 3-502-13040-X, 1991,416 pagina's [Bec93] Becker, Robert O.; Heilkraft und Gefahren der Elektricitet, Schertz Verlag Bern, Munchen,Wien, ISBN 3-502-19040-2, 416 pagina s[Bra92] Braun-von Gladie, dr.med.Karl-Heinz; Biologische Effectefunktechnischer Anlagen, Eigenverlag, Amelinghausen,1992, 40 pagina's [Fis89] Fischer, Erich-W. und Anton Scheider; Elektrobiologie, Schriften- reihe GesundesWohnen, Institut fur Baubiologie + Oekologie, Neubeuern, ISBN 3-923531-07-9, 1989(3), 105 pagina's [Fri94] Fritsch, Manfred; Ein Leben unter Spannung, priv. Institut furbaubiologische Anwendungen, Maickierstrasse 73, Feilbach. ISBN 3-927706-00-0,1994, 183 pagina s[Kat94] Katalyse Verbraucherschutz eV.; Elektrosmog, C.F. Muller Verlag Heidelberg, ISBN3-7880-7522-8, 226 pagina's [Kom07] Kompetenzinitiative Heft 1. Ulrich Warnke. Bienen, Vogel und Menschen. Die Zersterungder Natur durch Elektrosmog. [Kom08] Kompetenzinitiative Heft 2. Solweig Bleuel (e.a). Die Gefuhrdung und Schudigungvon Kindern durch Mobilfunk. urztliche Beobachtung wissenschaftliche Erkenntnis Gesellschaftliche Erfahrung[Kom08] Kompetenzinitiative Heft 3. Adlkofer (e.a.) Wie empfindlich reagieren die Gene aufMobilfunkstrahlung? Stand der Forschung Entwarnungen und Intrigen Vorschlagzur Selbsthilfe[Kom09] Kompetenzinitiative Heft 4. Adlkofer (e.a.) Warum Grenzwerte schedigen, nichtschitzen - aber aufrechterhalten werden. Beweise eines wissenschaftlichen und politischenSkandals [K n83] Konig, prof. Herbert; Unsichtbare Umwelt, Eigenverlag Munchen, ISBN 3-923819-03, 1983 (4), 219 pagina s[K n92] Konig/Folkerts; Elektrischer Strom als Umweltfaktor, PflaumVerlag Munchen, ISBN 3-7905-0620-6, 1992, 190 pagina's [K n00] K nig, Holger und Peter Erlacher; Baubiologische Elektroinstallation, okobuch VerlagStaufen, 2000, 125 pagina s[Lad10] Ladberg, Gunilla; Ein schones Gefangnis. Auf der Flucht vor Elektrizitet undMobilfunkstrahlung Aus dem Schwedischen von Ingrid von Brandt. 2010. 80 pp.[Mae04] Maes, Woifgang; Stress durch Strom und Strahlung, Schriften- reihe GesundesWohnen, Institut fur Baubiologie + Oekologie,Neubeuern, ISBN 3-923531-22-2, 2004, 798 pagina's [Ott89] Ott, John; Risikofaktor Kunstlicht, Knaur Munchen, ISBN 3-426-06006-X, 317 pagina's [Pau03] Pauli, prof. Peter und Dietrich Moldan; Reduzierung hochfrequenter Strahlung, eigenverlag,2003, 59 pagina's [Var89] Varga, A.; Physikalische Umwelt und Gesundheit der Menschen, Eigenverlag, Heidelberg,1989, 190 pagina's Engelstalig [Ala06] Alasdair and Jean Philips; 2006 The Powerwatch Handbook: A practical guide toreducing your exposure to electromagnetic fields. ISBN-13: 978-0749926861 [Bev10] Bevington, Michael; Electro sensitivity and Electro hypersensitivity - A Summary 16pp. [Bec85] Robert O. Becker; The body Electric: Electromagnetism and The Foundation of LifeISBN-13: 978-0688069711 [Bla95] B. Blake Levitt; 1995 Electromagnetic Fields: A Consumer s Guide to the Issues andHow to Protect Ourselves. ISBN-13: 978-0595476077[Bla00} B. Blake Levitt; 2000 Cell Towers: Wireless Convenience? or Environmental Hazard? ISBN-13: 978-1884820625 [Bro89] Brodeur, Paul; Currents of Death, Simon and Schuster, ISBN0-671-67845-0, 1989, 333 pagina s [Car00] Dr. George Carlo; 2001 Cell Phones: Invisible Hazards in the Wireless AgeISBN-13: 978-0786709601[Coo09] Carleigh Cooper; 2009 Cell Phones and The Dark Deception: Find Out What You're Not Being Told...And Why. ISBN-13: 978-0578003412 [Cro10] Dr. Kerry Crofton; 2010 Wireless Radiation Rescue. ISBN-13: 978-0986473524 [Dav10] Davis, Devra; Disconnect. The Truth About Cell Phone Radiation. ISBN-13: 978-0525951940 [Fif09] Dr. Bruce Fife; 2009 Health Hazards Of Electromagnetic Radiation: A Startling LookAt The Effects Of Electropollution. ISBN-13: 978-0941599696. [Fis07] Dr. Howard W. Fisher; 2007 The Invisible Threat: The Risks Associated With EMFsISBN-13: 978-0978033170[ Git10] Gittleman, Ann Louise; Zapped: Why your Cell Phone shouldn t be your alarmclock.ISBN-13: 978-0981854915[Gol06] Gerald Goldberg; 2006 Radiation Hazard: Would you put your head in a MicrowaveOven? ISBN-13: 978-1425904807 [Her10] Heroux, Paul; Physical Health Hazards: Health Effects of Electromagnetism. [Mil10] Milham, Samuel; Dirty Electricity. Electrification and the Diseases of Civilization. ISBN: 9781450238212, 2010, 120 pp. [Ree09] C. Rees, Dr. M. Havas; 2009, Public Health SOS: The Shadow Side of the WirelessRevolution. ISBN-13: 978-1441458797 Video s op Youtubehttp://www.youtube.com/v/YniujnK53io?version=3Biologische effecten op het bloedbeeld na 6 minuten mobiel bellen bij een persoon met EHS. http://www.youtube.com/v/TAAd-x7dqAo?version=3Bomen vertonen biologische effecten bij 500 tot 1000 uW/m2 (minder dan 0,5 V/m) het geen overeen komt met het signaal van een draadloze router op 50 cm afstand. http://www.youtube.com/v/9e--_AEZUNY?version=3De epidemiologe Devra Davis uit grote twijfels over de veiligheid van de draadloze technologie.http://www.youtube.com/watch?v=6fMhIkzyGEU&feature=player_embedded .Voordracht Dr.Robert Herberman, Directeur van het Kanker Instituut van de Universiteit van Pittsburg, gehouden bij de boekpresentatie van Devra Davis Disconnect.http://www.youtube.com/v/cczGVhd63pM?version=3De Zweedse wetenschapper Olle Johansson waarschuwt in harde bewoordingen om te stoppen met de draadloze technologie voordat het voor veel mensen te laat is. Deel 1: http://www.youtube.com/v/cXLJGbs7nW0?version=3 Deel 2: http://www.youtube.com/v/dWTqsbchSks?version=3Deel 3: http://www.youtube.com/v/je9SKGTm7YY?version=3 Dr. Andrew A. Marino is verontwaardigd over de houding van de telecomindustrie omdat hij al in 1960 met onderzoeksresultaten is gekomen die uitwezen dat de draadloze techniek onverstandig is. Toentertijd heeft men niet naar hem willen luisteren. Hij beschrijft hoe het menselijk lichaam reageert op straling van draadloze technologie. http://www.youtube.com/v/nsLAEaxSY-4?version=3 In een eerdere opname al uit 1977 verklaart Dr. Marino de enorme kloof tussen biologen en fysici die tot de dag van vandaag voortduurt. http://www.youtube.com/v/QxtI_Z8RVVE?version=3 Dr. George Carlo leidde van 1996 tot 2001 een grootschalig onderzoek voor Motorola. De resultaten lieten zien dat de draadloze techniek op celniveau biologische effecten geeft. Hij is van mening dat de telecomindustrie gegijzeld wordt door fraudeurs.http://video.google.ca/videoplay?docid=-1901160431224023345&q=george+carlo&ei=mV9oSN2mHYiCiwLD67nLDw&hl=nl#Een video over de bovenstaande onderzoeksresultaten door George Carlo voor Motorola. In deze lezing gehouden in Engeland vertelt Carlo wat er precies gebeurt in het lichaam van een extra overgevoelig persoon en vooral wat de eventuele gevolgen zijn op langere termijn. Deel 1: http://www.youtube.com/v/GIYucEiCZBA?version=3 Deel 2: http://www.youtube.com/v/k0Xe15Rk4mE?version=3 Deel 3: http://www.youtube.com/v/KDEYSfhpAmk?version=3 Deel 4: http://www.youtube.com/v/KgonFBqhFgM?version=3 Deel 5: http://www.youtube.com/v/L2S-Vfg7meI?version=3 Deel 6: http://www.youtube.com/v/Kc8bWn0p3j4?version=3Documentaire over de gevaren van digitale communicatietechnieken. U ziet in deze documentaire de gevonden biologische effecten en de mensen die deze effecten in hun lichaamervaren. Het lichaam voelt de digitale signalen, maar die zijn zo levensvreemd dat het immuunsysteemdaar verkeerd op reageert. Deel 1: http://www.youtube.com/v/Pf04CMcmjsc?version=3Deel 2: http://www.youtube.com/v/jFnhv0WM-Hg?version= 3 Deel 3: http://www.youtube.com/v/Pw1iQKtegZQ?version=3 Deel 4: http://www.youtube.com/v/Pw1iQKtegZQ?version=3 Deel 5: http://www.youtube.com/v/MxAr_CvW1Fo?version=3 Noorse documentaire over de totstandkoming van de emissienormen voor hoogfrequentedraadloze technologie door de onderlinge samenwerking van IEEE en ICNIRP. Deze normenzijn overgenomen door de WHO en andere aangesloten landen.Deel 1: http://www.youtube.com/v/MxAr_CvW1Fo?version=3 Deel 2: http://www.youtube.com/v/cqqAQ3zB85Q?version=3 Deel 3: http://www.youtube.com/v/H34sQY_z034?version=3 Deel 4: http://www.youtube.com/v/cIE_V0rrTMk?version=3Vierdelige documentaire over de Zwitserse emissienormen die afwijken van de door de ICNIRPvoorgestelde emissienormen.Deel 1: http://www.youtube.com/v/lE1q8lTVC7A?version=3 Deel 2: http://www.youtube.com/v/Gl1O0osOUTk?version=3Deel 3: http://www.youtube.com/v/leC7XI2lRqM?version=3 Deel 4: http://www.youtube.com/v/xxgXUwoAw8c?version=3 Deel 5: http://www.youtube.com/v/6u5jZBtcQFY?version=3 Deel 6: http://www.youtube.com/v/9TVdECMSJyU?version=3Researcher Arjan Hallberg werkte sinds 1966 als technisch onderzoeker voor de telecomindustrie(Ericson) belast met de kwaliteitscontrole. Sinds 1998 heeft hij zich beziggehoudenmet epidemiologisch onderzoek naar het verband tussen gezondheidsklachten en draadlozetechnologie.In deze zesdelige reportage doet Hallberg verslag van zijn onthutsende bevindingen.Een reportage van Creatrix 13 (Denemarken).http://www.youtube.com/v/81K_LbQI4ZI?version=3http://www.youtube.com/v/5-RoPviswbw?version=3http://www.youtube.com/v/c_OUBddyvuA?version=3http://www.youtube.com/v/_fDPZPIaT_4?version=3http://www.youtube.com/v/3VDBxo_eMhA?version=3Wereldwijde berichtgeving over het verband tussen glioma (hersentumor) en mobiele telefonie. http://www.youtube.com/v/6Qc6Q_xHQcg?version=3 Over de zeer hoge gezondheidsschadelijke elektromagnetische velden bij motorfietsen.Elektrostress-gezondheid.nl is een initiatief van Lescrauwaet BV.

Deze website is gerealiseerd door Raymond Lescrauwaet m.m.v. prof. dr. ir. Michiel Haas.

Dit vanuit een duurzame samenwerking inzake o.a. EMV metingen binnen www.dewoonbioloog.nl


De inhoud van het boek refereert aan de Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM 2008-2015.

Het boek is te verkrijgen via: info@elektrostress-gezondheid.nl

ISBN 978-90-74510-99-8 / Alle rechten voorbehouden aan de uitgever.
.