Gezond Kunstlicht.

Het lijkt bijna een contradictus intermini om over gezond kunstlicht te spreken. Kunstlicht blijft altijd een beperking ten opzichte van natuurlijk licht. Het natuurlijke lichtspectrum blijft het gezondste voor ons. Maar met het verbod op gloeilampen wordt het wel tijd om na te denken over alternatieven of juist niet?

VIBA Manifest Gezond Kunstlicht.

Hieronder is het Manifest Gezond Kunstlicht, zoals dat door de gelijknamige werkgroep van de Vereniging Integrale Bio-logische Architectuur (VIBA) is opgesteld, opgenomen. Aan het manifest werkten mee: Renz Pijnenborgh (Archi Service BV), Anne Ubbels (Anne Ubbels energie en duurzaam bouwen),Edy ten Berge (Light & Design), Koen Smits (Lichtconsult.nl), Jan Meutzner (MeutznerLicht Design), Raymond Lescrauwaet (de Woonbioloog), Rudy van Keulen (Foibos), Rienk Visser(Rienk Visser Lichtontwerp en advies), Karel van Mourik (SVE expositie), Jan Holstein (SVE expositie). Dat is de conclusie van de Werkgroep Gezond Kunstlicht, een initiatief van de Viba. De werkgroep bestaat uit lichtspecialisten, natuurkundigen, ontwerpers en bouwbiologen. Aanleiding om de werkgroep medio 2008 op te richten was het gegeven dat goede informatie over alternatieven voor de gloeilamp schaars en moeilijk verkrijgbaar is. Ook is de kennis op dit gebied heel jong. Toch is het gloeilamp verbod per 1 september 2009 van kracht geworden. De werkgroep heeft materiaal verzameld om de gevolgen van dit verbod inzichtelijk te maken: Wat betekent de vervanging van de gloeilamp door - met name - de spaarlamp voor mens en milieu? Wetend dat dit een tussenstand is, intussen gaat de ontwikkeling van nieuwe technieken en producten gestaag door, kunnen de volgende conclusies worden getrokken (oktober 2009).

Spaarlampen (=fluorescentielampen) hebben een ander lichtspectrum dan gloeilampen. 2. Spaarlampen leveren in de praktijk vaak niet de kwaliteit die op de verpakking staat. 3. Spaarlampen zijn hoogfrequent bronnen en zouden mogelijk gezondheidseffecten kunnen veroorzaken. 4. De meeste spaarlampen zijn niet geschikt voor de huidige armaturen met dimmers. 5. De lifecycle en het energieverbruik van spaarlampen is minder gunstig dan wordt verteld. De spaarlamp dient na gebruik als chemisch afval verwerkt te worden. 6. Het gebruik van spaarlampen levert een schijnbare energiebesparing op in de woning. 7. Spaarlampen, ledlampen en dimmers veroorzaken netvervuiling. Deze conclusies worden stuk voor stuk stevig onderbouwd in het manifest.Elektrostress-gezondheid.nl is een initiatief van Lescrauwaet BV.

Deze website is gerealiseerd door Raymond Lescrauwaet m.m.v. prof. dr. ir. Michiel Haas.

Dit vanuit een duurzame samenwerking inzake o.a. EMV metingen binnen www.dewoonbioloog.nl


De inhoud van het boek refereert aan de Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM 2008-2015.

Het boek is te verkrijgen via: info@elektrostress-gezondheid.nl

ISBN 978-90-74510-99-8 / Alle rechten voorbehouden aan de uitgever.
.