Tips ter vermindering van terrestrische straling.

1.Vermijd geologische storingen zo veel mogelijk en speciaal wanneer het om langduur inwerkingen gaat, zoals bij slaapplaatsen. 2. Bouw niet op geologisch gestoorde ondergronden. Laat uw bouwplaats, bij voorkeur voor de koop, op geologische storingen onderzoeken. 3. Houd bij de inrichting van het huis rekening met eventueel aanwezige geologische storingen. 4. Ga er niet meteen van uit dat uw klachten komen door geologische storingen. Onderzoek de gehele situatie met alle mogelijke storende invloeden. De ervaring leert dat slechts een klein deel van de klachten bepaald worden door terrestrische straling. 5. Probeer eventueel een experiment met het wisselen van de slaapplaats of de plek waar het bed staat. Voel goed hoe u zich voelt. Neem daarvoor de tijd, een reactie op een bed verplaatsing kan enige weken duren. 6. Vraag uw huisonderzoeker met welke meetapparatuur hij werkt en laat de meetresultaten schriftelijk vastleggen, bij voorkeur in een tekening en/of een rapport. 7. Wanneer u met een wichelroedeloper werkt, vraag dan bij tenminste drie verschillende een onderzoek aan. Vergelijk vervolgens die onderzoeken met elkaar. Geef de voorkeur aan wichelroedelopers die ook met meetapparatuur werken voor de andere in dit boek besproken stressfactoren. 8. Scherm geologische storingen niet af, wijk liever uit. Het aanbod aan ontstoringsapparatuur is groot, slechts een heel klein deel werkt. De beste sanering is uitwijken naar een storingsvrije slaapplek. 9. Let wel, de locatie van wateraders, geologische breukvlakken, enz. door veranderingen in het landschap, bouwkundige maatregelen, hoog water, sterke regenval, enz. kan veranderen. 10. Netsystemen zouden na ontstoring van de elektrostress niet meer meetbaar moeten zijn. 11. Maak gebruik van een ervaren woonbioloog bij een huisonderzoek.Elektrostress-gezondheid.nl is een initiatief van Lescrauwaet BV.

Deze website is gerealiseerd door Raymond Lescrauwaet m.m.v. prof. dr. ir. Michiel Haas.

Dit vanuit een duurzame samenwerking inzake o.a. EMV metingen binnen www.dewoonbioloog.nl


De inhoud van het boek refereert aan de Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM 2008-2015.

Het boek is te verkrijgen via: info@elektrostress-gezondheid.nl

ISBN 978-90-74510-99-8 / Alle rechten voorbehouden aan de uitgever.
.