Dr. Erwin Schliephake, een integere Duitse arts.De symptomen en de verschijnselen van elektrostress, vooral door microgolven, zijn al eerder beschreven en zijn al meer dan 75 jaar in de wetenschap bekend. Dr Erwin Schliephake, docent aan de Universiteit van Jena, beschreef in 1932 in zijn boek''Kurzwellentherapie'' therapeutische successen door bestraling met hoogfrequente velden. Maar hij was zo integer om ook de gezondheidsklachten te vermelden die sommige, niet alle, medewerkers van zijn laboratorium ondervonden bij het gebruik van deze hoogfrequente elektromagnetische velden. Opmerkelijk dat de door hem beschreven verschijnselen exact overeenkomen met de klachten van omwonenden bij zenders voor mobiele telefonie. Daarmee wordt indirect een bewijs geleverd dat psychosomatische klachten (het zit tussen de oren) waarmee slachtoffers soms in diskrediet gebracht worden, uitgesloten zijn. Angst voor de zendmasten kon immers in 1932 nog geen rol spelen. Schliephake publiceerde al eerder, in 1929, een eerste artikel over zijn bevindingen in de Gesundheits-Ingenieur, Heft 46, pagina 1-9: ber die Moglichkeit gesundheitlicher Schidigungendurch elektrische Wellen. In 1932 volgde zijn standaardwerk''Kurzwellentherapie'' met op de afgebeelde pagina 81 een overzicht van de pathologische uitwerkingen van EM velden veroorzaakt door de (zwakke) kortegolf zenders in zijn laboratorium.Elektrostress-gezondheid.nl is een initiatief van Lescrauwaet BV.

Deze website is gerealiseerd door Raymond Lescrauwaet m.m.v. prof. dr. ir. Michiel Haas.

Dit vanuit een duurzame samenwerking inzake o.a. EMV metingen binnen www.dewoonbioloog.nl


De inhoud van het boek refereert aan de Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM 2008-2015.

Het boek is te verkrijgen via: info@elektrostress-gezondheid.nl

ISBN 978-90-74510-99-8 / Alle rechten voorbehouden aan de uitgever.
.