Inhoudsopgaven blz 1

Dankwoord blz 3

Voorwoord blz 7

1.0 INLEIDING 9
1.1 Erkenning van invloed 9
1.2 Elektrosmog en elektrostress 9
1.3 Woonbiologen, een nieuwe beroepsgroep 10
1.4 Leeswijzer van dit boek 10
1.5 Doel van dit boek 12

2.0 ONTDEKKING GEZONDHEIDSKLACHTEN 13
2.1 Ontdekking van relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische velden 13
2.2 Meer publicaties 15

3.0 SOORTEN EN WIJZE BEÏNVLOEDENDE FACTOREN 19
3.1 De mens als elektromagnetisch wezen 19
3.2 Slaapplaatsonderzoek 22

4.0 LAAGFREQUENTE ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE WISSELVELDEN 25
4.1 Elektrische wisselvelden (laagfrequent) (Biologische richtwaarde: 1 V/m) 25
4.2 Magnetische wisselvelden (laagfrequent) (Biologische richtwaarde 20 nT) 34

5 ELEKTROMAGNETISCHE GOLVEN (hoogfrequent) 47

6.0 STATISCHE VELDEN 121
6.1 Elektrostatische velden (elektrostatik) 121
6.2 Statische magneetvelden (magnetostatik) 135

7.0 RADIOACTIVITEIT 147

8.0 TERRESTRISCHE STRALING 155

9.0 GRENSWAARDEN EN BOUWBIOLOGISCHE MEETSTANDAARD 161
9.1 Grenswaarden 161
9.2 Standaard Bouwbiologische Meettechniek (SBM 2008) 165
9.3 Deel A van de SBM 2008 (elektrostress) 165

10. BEÏNVLOEDENDE FACTOREN IN DE WOONOMGEVING 171
10.1 Elektrische huisinstallatie 171
10.2 Apparaten en snoeren 172
10.3 Verlichting 175
10.4 Bedrade en draadloze communicatie 176
10.5 In de keuken en badkamer 180
10.6 Bedden en stoffering 182
10.7 Tips voor een gezonde slaapplaats 184

11.0 BEÏNVLOEDENDE FACTOREN in de WERKOMGEVING 187
11.1 Elektrische installatie, trafo's en bekabeling 187
11.2 Elektrische apparaten 188
11.3 Verlichting 189
11.4 Draadloze communicatie 190
11.5 Meubilering en stoffering 191
11.6 Tips voor een gezonde werkplek 193

12.0 BEÏNVLOEDENDE FACTOREN VAN BUITENAF 195
12.1 Hoogspanningsleidingen en trafo s 195
12.2 Zenders voor mobiele communicatie 195
12.3 Zenders voor radio en televisie 196
12.4 Radar zenders 197
12.5 Trein, tram, trolley 198
12.6 Straatverlichting en neonreclames 199
12.7 Vuile stroom en schrikdraad op het platteland 200

13.0 GEZONDE ELEKTRA-INSTALLATIE 201
13.1 Veldarme huisinstallatie 201
13.2 Sanering van de huisinstallatie 206
13.3 Afschermen van invloeden van buiten 207
13.4 Afscherm flauwekul 212

14.0 GEZOND KUNSTLICHT 215
14.1 VIBA Manifest Gezond Kunstlicht 215
14.3 Spaarlampen leveren niet de kwaliteit die op de verpakking staat 216
14.4 Spaarlampen zijn hoogfrequent bronnen en hebben mogelijk gezondheidseffecten 218
14.5 Meeste spaarlampen niet geschikt voor huidige armaturen met dimmers 219
14.6 LCA en energieverbruik van spaarlampen zijn niet gunstig 219
14.7 Gebruik van spaarlampen levert een schijnbare energiebesparing op 220
14.8 Spaarlampen en ledlampen veroorzaken netvervuiling 221
14.9 Tot slot 221

15. NATUURKUNDIGE BEGRIPPEN 223
15.1 Gelijkstroom 223
15.2 Wisselstroom 223
15.3 Elektrische spanning 223
15.4 Stroomsterkte en vermogen 223
15.5 Frequentie 223
15.6 Elektrische wisselvelden (Hoofdstuk 4.1) 225
15.7 Magnetische wisselvelden (Hoofdstuk 4.2) 225
15.8 Elektromagnetische golven (Hoofdstuk 5) 226
15.9 Elektrostatische velden (Hoofdstuk 6.1) 226
15.10 Statische magneetvelden (Hoofdstuk 6.2) 226

16.0 NAWOORD EN PERSOONLIJK POLITIEK STATEMENT 221

17.0 BIJLAGEN 235
17.1 Deel B van de SBM 2008 (gifstoffen, schadelijke stoffen en binnenklimaat) 235
17.2 Deel C van de SBM 2008 (schimmels, bacteriën en allergenen) 237Elektrostress-gezondheid.nl is een initiatief van Lescrauwaet BV.

Deze website is gerealiseerd door Raymond Lescrauwaet m.m.v. prof. dr. ir. Michiel Haas.

Dit vanuit een duurzame samenwerking inzake o.a. EMV metingen binnen www.dewoonbioloog.nl


De inhoud van het boek refereert aan de Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM 2008-2015.

Het boek is te verkrijgen via: info@elektrostress-gezondheid.nl

ISBN 978-90-74510-99-8 / Alle rechten voorbehouden aan de uitgever.
.