14. GEZOND KUNSTLICHTHet lijkt bijna een contradictus intermini om over gezond kunstlicht te spreken. Kunstlicht blijftaltijd een beperking ten opzichte van natuurlijk licht. Het natuurlijke lichtspectrum blijft het gezondstevoor ons. Maar met het verbod op gloeilampen wordt het wel tijd om na te denken overalternatieven of juist niet ?14.1 V IBA Manifest Gezond KunstlichtHieronder is het Manifest Gezond Kunstlicht, zoals dat door de gelijknamige werkgroep van deVereniging Integrale Bio-logische Architectuur (VIBA) is opgesteld, opgenomen.Aan het manifest werkten mee:Renz Pijnenborgh (Archi Service BV), Anne Ubbels (Anne Ubbels energie en duurzaam bouwen),Edy ten Berge (Light & Design), Koen Smits (Lichtconsult.nl), Jan Meutzner (MeutznerLicht Design), Raymond Lescrauwaet (de Woonbioloog), Rudy van Keulen (Foibos), Rienk Visser(Rienk Visser Lichtontwerp en advies), Karel van Mourik (SVE expositie), Jan Holstein(SVE expositie).Dat is de conclusie van de Werkgroep Gezond Kunstlicht, een initiatief van de Viba. De werkgroepbestaat uit lichtspecialisten, natuurkundigen, ontwerpers en bouwbiologen. Aanleidingom de werkgroep medio 2008 op te richten was het gegeven dat goede informatie over alternatievenvoor de gloeilamp schaars en moeilijk verkrijgbaar is. Ook is de kennis op dit gebied heeljong. Toch is het gloeilampverbod per 1 september 2009 van kracht geworden.De werkgroep heeft materiaal verzameld om de gevolgen van dit verbod inzichtelijk te maken: Wat betekent de vervanging van de gloeilamp door -met name- de spaarlamp voor mens enmilieu? Wetend dat dit een tussenstand is, intussen gaat de ontwikkeling van nieuwe techniekenen producten gestaag door, kunnen de volgende conclusies worden getrokken (oktober2009).1. Spaarlampen (=fluorescentielampen) hebben een ander lichtspectrum dan gloeilampen.2. Spaarlampen leveren in de praktijk vaak niet de kwaliteit die op de verpakking staat.3. Spaarlampen zijn hoogfrequent bronnen en zouden mogelijk gezondheidseffecten kunnenveroorzaken.4. De meeste spaarlampen zijn niet geschikt voor de huidige armaturen met dimmers.5. De lifecycle en het energieverbruik van spaarlampen is minder gunstig dan wordt verteld.De spaarlamp dient na gebruik als chemisch afval verwerkt te worden.6. Het gebruik van spaarlampen levert een schijnbare energiebesparing op in de woning.7. Spaarlampen, ledlampen en dimmers veroorzaken netvervuilingDeze conclusies worden stuk voor stuk stevig onderbouwd in het manifest.

Elektrostress-gezondheid.nl is een initiatief van Lescrauwaet (LLE) BV en NIBE Publishing BV

De inhoud van het boek refereert aan de Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM 2008-2015

Deze website toont delen uit het boek welke voor euro 24,95 (ex. porto) is te bestellen

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: info@elektrostress-gezondheid.nl

ISBN 978-90-74510-99-8 / Alle rechten voorbehouden aan de uitgever
.