Tips ter vermindering van terrestrische straling1. Vermijd geologische storingen zo veel mogelijk en speciaal wanneer het om langduurinwerkingen gaat, zoals bij slaapplaatsen.2. Bouw niet op geologisch gestoorde ondergronden. Laat uw bouwplaats, bij voorkeurvoor de koop, op geologische storingen onderzoeken.3. Houd bij de inrichting van het huis rekening met eventueel aanwezige geologischestoringen.4. Ga er niet meteen van uit dat uw klachten komen door geologische storingen. Onderzoekde gehele situatie met alle mogelijke storende invloeden. De ervaring leertdat slechts een klein deel van de klachten bepaald worden door terrestrische straling.5. Probeer eventueel een experiment met het wisselen van de slaapplaats of de plekwaar het bed staat. Voel goed hoe u zich voelt. Neem daarvoor de tijd, een reactieop een bedverplaatsing kan enige weken duren.6. Vraag uw huisonderzoeker met welke meetapparatuur hij werkt en laat de meetresultatenschriftelijk vastleggen, bij voorkeur in een tekening en/of een rapport.7. Wanneer u met een wichelroedeloper werkt, vraag dan bij tenminste drie verschillendeeen onderzoek aan. Vergelijk vervolgens die onderzoeken met elkaar. Geefde voorkeur aan wichelroedelopers die ook met meetapparatuur werken voor deandere in dit boek besproken stressfactoren.8. Scherm geologische storingen niet af, wijk liever uit. Het aanbod aan ontstoringsapparatuuris groot, slechts een heel klein deel werkt. De beste sanering is uitwijkennaar een storingsvrije slaapplek.9. Let wel, de locatie van wateraders, geologische breukvlakken, enz. door veranderingenin het landschap, bouwkundige maatregelen, hoog water, sterke regenval,enz. kan veranderen.10. Netsystemen zouden na ontstoring van de elektrostress niet meer meetbaar moetenzijn.11. Maak gebruik van een ervaren woonbioloog bij een huisonderzoek.

Elektrostress-gezondheid.nl is een initiatief van Lescrauwaet (LLE) BV en NIBE Publishing BV

De inhoud van het boek refereert aan de Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM 2008-2015

Deze website toont delen uit het boek welke voor euro 24,95 (ex. porto) is te bestellen

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: info@elektrostress-gezondheid.nl

ISBN 978-90-74510-99-8 / Alle rechten voorbehouden aan de uitgever
.