Dr. Erwin Schliephake, een integere Duitse arts.De symptomen en de verschijnselen van elektrostress, vooral door microgolven, zijn aleerder beschreven en zijn al meer dan 75 jaar in de wetenschap bekend.Dr Erwin Schliephake, docent aan de Universiteit van Jena, beschreef in 1932 in zijn boek''Kurzwellentherapie'' therapeutische successen door bestraling met hoogfrequente velden.Maar hij was zo integer om ook de gezondheidsklachten te vermelden die sommige, nietalle, medewerkers van zijn laboratorium ondervonden bij het gebruik van deze hoogfrequenteelektromagnetische velden. Opmerkelijk dat de door hem beschreven verschijnselenexact overeenkomen met de klachten van omwonenden bij zenders voor mobieletelefonie.Daarmee wordt indirect een bewijs geleverd dat psychosomatische klachten (het zit tussende oren) waarmee slachtoffers soms in diskrediet gebracht worden, uitgesloten zijn. Angstvoor de zendmasten kon immers in 1932 nog geen rol spelen.Schliephake publiceerde al eerder, in 1929, een eerste artikel over zijn bevindingen in deGesundheits-Ingenieur, Heft 46, pagina 1-9: ber die Moglichkeit gesundheitlicher Schidigungendurch elektrische Wellen.In 1932 volgde zijn standaardwerk''Kurzwellentherapie''met op de afgebeelde pagina81 een overzicht van de pathologischeuitwerkingen vanEM velden In 1932 volgde zijn standaardwerk''Kurzwellentherapie''met op de afgebeelde pagina81 een overzicht van de pathologischeuitwerkingen vanEM velden veroorzaakt doorde (zwakke) kortegolfzendersin zijn laboratorium. van EMvelden veroorzaakt door

Elektrostress-gezondheid.nl is een initiatief van Lescrauwaet (LLE) BV en NIBE Publishing BV

De inhoud van het boek refereert aan de Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM 2008-2015

Deze website toont delen uit het boek welke voor euro 24,95 (ex. porto) is te bestellen

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: info@elektrostress-gezondheid.nl

ISBN 978-90-74510-99-8 / Alle rechten voorbehouden aan de uitgever
.